Cây xanh trước 35 Nại Hiên Đông 11 (06/05/2021) Trước đây tôi có phản ánh cây xanh trồng trước nhà số nhà 35 Nại Hiên Đông ... Đã chuyển UBND quận Sơn Trà
Xử lý nước thải tuyến đường thuộc khu đô thị Phương Trang (13/04/2021) Công dân đã phản ánh lần 1 vào ngày 22/3/2021 và UBND phường Hòa Minh đã ... Công dân gửi bình luận (1)
Hồ sơ một cửa Xem toàn bộ
Hồ sơ vừa trả: Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước Mã số hồ sơ: 000.00.22.H17-200817-0003 Cơ quan: UBND huyện Hòa Vang Ngày nộp: 17-08-2020 00:00:00 Ngày trả: 18-08-2020 09:04:07 (Đúng hạn)